PROJECT MANAGEMENT

Project Management
Project Fasering

DIRECT CONTACT

Project Management

Risico’s voorkomen, elimineren of beperken is de reden om projecten goed te leiden. Goed toegepaste project management voorkomt verassingen en de daaruit mogelijk voorkomende problemen.  De belangrijkste doelen van project managment zijn:

  • Inzicht en overzicht
  • Continue beheersing
  • Optimaal resultaat
  • Risico’s elimineren of beperken

Van der Wielen Onderhoud past Project Management technieken toe op basis van onze ervaringen opgedaan tijdens uitvoering van eerdere projecten.

 

Project Fasering

Duidelijke praktisch toepasbare procedures waar iedereen betrokken bij de uitvoering van projecten van op de hoogte is, zijn bij de aanpak van projecten van groot belang voor succesvolle uitvoering.

Het faseren van werkzaamheden met duidelijke en gezamelijk overeengekomen beslismomenten en opleveringen tussen opdrachtgever en project uitvoerder, is de standaard aanpak die wij hanteren tijdens projecten die wij uitvoeren.

  • Opstart fase
  • Plan van aanpak fase
  • Ontwerp fase
  • Uitvoering fase
  • Nazorg fase

Afstemming en overleg tussen opdrachtgever en uitvoerder tijdens de fases is van groot belang. Wij bewaken, tezamen met u, dat de projecten goed verlopen met oplevering volgens gemaakte afspraken.